Świat transportu moim okiem

wszędzie na czas

Jak zostać kierowcą autotransportera?

kwi 112020

Praca kierowcy autotransportera jest z pewnością specyficzna. Nie wystarczy tu tylko prawo jazdy odpowiedniej kategorii, kierowca musi posiadać szereg dodatkowych umiejętności, za którymi idzie wyższe wynagrodzenie.

undefined

Wynagrodzenie to jeden z podstawowych czynników skłaniających kierowców do pracy na autotransporterze. Jest ono zależne od wymagań konkretnych klientów, trasy, od tego czy jest to transport zza granicy czy na terenie kraju oraz od tego czy zachodzi konieczność pracy w weekend. Widełki płacowe to przedział od 6,5 tys. zł do 10,5 tys. złotych, aczkolwiek im większe doświadczenie, szczególnie na arenie międzynarodowej, tym wyżej można negocjować swoje wynagrodzenie.

Warunki zatrudnienia

Ci, którzy chcieliby zostać kierowcą autotransportera, muszą oczywiście posiadać prawo jazdy kategorii C+E i dość spore doświadczenie w branży transportowej. Jedną z najważniejszych cech, które musi posiadać kierowca, to odpowiedzialność. To cecha bardzo potrzebna, gdyż przewożony ładunek nigdy nie należy do tanich. Samochody to ładunek wysokiej wartości, odpowiednio ubezpieczony, ale każde uszkodzenie skutkuje wzrostem kosztów związanych z polisą.

Pierwsze miesiące jazdy na autotransporterze to w zasadzie szkolenie pod okiem instruktora, który uczy poprawnego załadunku i rozładunku przy odpowiednim zabezpieczeniu. O ile w przypadku ładunku złożonego z tego samego modelu aut, sytuacja jest ułatwiona, o tyle w przypadku aut różnych marek, różnych modeli, wielkości- zaczynają się schody i trzeba tu sprawnego oka i doświadczenia. Załadowanie tego samego modelu aut zajmuje średnio 40 minut, natomiast jeśli chodzi o różne auta, czas może wydłużyć się do nawet 2-3h.

Wytyczne dotyczące transportu

Ważnym elementem, o którym musi pamiętać kierowca, jest to, że koncerny motoryzacyjne, podają specyficzne, ważne dla swoich aut, wytyczne dotyczące transportu. Dotyczą one chociażby odległości pomiędzy jednym a drugim autem. Trudność w planowaniu załadunku wzrasta, jeśli auta muszą być dostarczone w różne miejsca. W przypadku różnych aut, bardzo trudno ustawić auta w taki sposób, aby przy określonych warunkach kolejność odpowiadała kolejnym miejscom rozładunku na trasie.

undefined

Szukając pracy, warto zapytać w kilku firmach (np. tych oferujących transport samochodów z Holandii do Polski), żeby dowiedzieć się o specyfice pracy, określeniu jakie dni w tygodniu są brane pod uwagę czy transport jest na terenie kraju czy np. transport z Niemiec, Belgii, Holandii itp., ponieważ w każdym kraju dopuszczalna wysokość ładunku może się różnić, a to już dużo powie o specyfice pracy u danego pracodawcy.

Rodzaj ładunku a trasa

Wysokość ładunku ma duży wpływ chociażby na trasę i jej długość, ponieważ na różnych odcinkach drogi mogą być konkretne ograniczenia (siła nacisku, wysokość). Im większy ładunek, tym trasa może być dłuższa, ze względu na utrudnienia logistyczne. Zwykle jednak kierowcy mają z góry zaplanowaną trasę, nie muszą się obawiać o to czy takie ograniczenia wystąpią.

Coraz częściej mówi się też o tym, aby kierowca potrafił jeździć ekonomicznie. Jego jazda powinna być racjonalna, ponieważ podczas prowadzenia autotransportera oszczędny styl jazdy jest kluczowy.

Kierowca zawodowy a COVID-19

kwi 112020

W Polsce i Europie koronawirus jest już od ponad miesiąca a mimo to, cały czas, kierowcy mają wątpliwości co do tego, na jakich zasadach mogą przekraczać granice. Od samego początku, każde z państw Unii Europejskiej podjęło stosowne działania, by zmniejszyć ilość zachorowań. Istotnym elementem tych działań jest kontrola graniczna oraz obowiązkowa kwarantanna dla osób wracających zza granicy. Tak naprawdę te wątpliwości, niewiedza, wprowadziły ogromny chaos.

undefined

Od samego początku słowo „kwarantanna” wzbudziło spory niepokój. Firmy transportowe obawiały się, że pracownicy każdorazowo będą musieli odbywać kwarantannę, a to odbiłoby się nie tylko na ciągłości dostaw i dotrzymaniu terminów, ale też na płynności finansowej przedsiębiorstwa. Bardzo szybko okazało się, że w Polsce kwarantanna nie obejmuje osób, które wykonują przewóz jednocześnie przekraczając granice. Co jednak z osobami, które chcą przekroczyć granicę samochodem osobowym lub busem pracowniczym w celu dojechania do pojazdu? Co z transportem lekkim? To tylko początek pytań z jakimi mierzyły się firmy transportowe.

Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. 23 marca, Komisja Europejska, opublikowała wytyczne dla transportu, aby zmobilizować inne państwa do wdrożenia jednolitej polityki walki z koronawirusem, jednocześnie usprawniając działanie branży transportowej.

Niektóre kraje chciały praktykować posiadanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kierowcy, aczkolwiek uznano, że nie ma to większego celu, gdyż zaświadczenie wcale nie musi oznaczać braku infekcji. Sytuacja może zmieniać się każdego dnia, a dostęp do lekarzy i tak jest teraz bardzo utrudniony. Komisja Europejska natomiast zaleca m.in.: zminimalizowanie formalności na przejściach granicznych, zminimalizowanie formalności dotyczących nadania i odbioru towaru w firmach, tworzenie „zielonych pasów”, zawieszenie zakazów itd.

Zasady w Polsce

Jeśli chodzi o zasady w Polsce: jeśli kierowca nie wykazuje oznak chorobowych, może przekraczać granicę bez obowiązku odbycia dwutygodniowej kwarantanny, niezależnie od tego czy granicę przekracza ciągnikiem, autem osobowym lub firmowym. Kierowcy, podczas kontroli granicznej, mogą pokazać zaświadczenie przygotowane przez Komisję Europejską (ostatnia strona zaleceń https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201897_en.pdf), pokazać certyfikat zawodowy oraz wykazać, że są zatrudnieni w firmie transportowej. Te same formalności, za wyjątkiem certyfikatu zawodowego, obowiązują kierowców pojazdów poniżej 3,5 tony. Jeśli certyfikat wygaśnie lub kierowca go nie ma, może mieć przy sobie list od pracodawcy, w którym ustalony jest stosunek pracy kierowcy.

A co z innymi krajami UE?

Nie wszystkie kraje UE przyjęły podobny model. Odmiennie ma się sytuacja Węgier. Jeśli kierowca przewozi towary z Włoch, Chin, Korei Południowej, Izraela lub Iranu, wjeżdżając na terytorium Węgier, musi poddać się obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie, niezależnie od posiadanych dokumentów.

Przegląd uprawnień kierowców lawet

kwi 032020

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Uprawnienia do bycia kierowcą zawodowym umożliwiają zdobycie zatrudnienia w wielu firmach na całym świecie. Branża transportowa jest powiązana ściśle z logistyką i spedycją. Jednak aby te uprawnienia zdobyć, należy odbyć szereg szkoleń, kursów i zdać niezbędne egzaminy.

Rzeczą oczywistą i podstawową jest jednak zdobycia prawa jazdy i od tego dokumentu należy zawsze zacząć przygodę.

undefined

 

Kategoria B

Otrzymanie prawa jazdy kategorii B jest w zasadzie łatwe, wystarczy zapisać się na kurs prawa jazdy oraz przystąpić do egzaminu. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia (istnieje również możliwość zapisania się na kurs na 3 miesiące przed 18 urodzinami) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami osobowymi, wydane przez odpowiedniego lekarza orzecznika.

Dopiero po ukończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu. Test - czyli część teoretyczna to pierwszy krok egzaminacyjny. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku tegoż testu można przystąpić do części praktycznej czyli manewrów na specjalnie przygotowanym placu oraz jazdy po mieście. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na otrzymanie uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi.

Kategoria C / C+E

Następnym etapem na drodze kariery jest pozyskanie prawa jazdy kategorii C. Aby w ogóle móc zapisać się na szkolenie, które przygotuje do egzaminu na prawo jazdy kat. C, trzeba najpierw udać się do wydziału komunikacji i uzyskać profil kandydata na kierowcę.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 21 roku życia, ewentualnie 18, ale tylko jeżeli kursant uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej 280h, przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kategorii C lub CE). Niezbędne jest także posiadanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Ich celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi.

Po ukończeniu kursu należy zdać egzamin. Najpierw w formie testu, następnie z prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym i na placu manewrowym. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminacyjnego uprawnia do odebrania prawa jazdy kategorii C.

Do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E należy przystąpić dopiero po pozytywnym wyniku egzaminu na prawo jazdy kat C. Kurs na prawo jazdy kat C+E składa się wyłącznie z zajęć praktycznych, egzamin również jest tylko w formie praktycznej. Istnieje możliwość organizacji kursu kategorii C i kategorii CE równolegle. Znaczne przyspiesza to czas potrzebny na zdobycie uprawnień.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Jeżeli posiadamy uprawnienia lub dopiero zamierzamy uzyskać prawo jazdy kategorii C/C+E. możemy ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do przewozu rzeczy. W tym celu należy zapisać się na kurs na przewóz rzeczy z zakresu kwalifikacji wstępnej (albo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). Są to szkolenia będące odpowiednikami dawniejszego kursu na przewóz rzeczy.

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E wydane po 10 września 2009 roku, a którzy mają mniej niż 21 lat. Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lat.

Szkolenie w pełnej wersji trwa 280 godzin lekcyjnych, a w wersji przyspieszonej – 140 godzin lekcyjnych. Po zakończeniu kursu każdy z kierowców przystępuje do egzaminu, składającego się z pytań testowych. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na większość pytań gwarantuje uzyskanie pozytywnego wyniku. By uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej o uzyskać wpis kodu 95 do prawo jazdy, koniecznością jest przedłożenie badań lekarskich i psychologicznych, stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku w wydziale komunikacji.
Szkolenie okresowe kierowców

Wraz z uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej i wpisu w prawo jazdy, stajesz się pełnoprawnym kierowcą zawodowym. Pamiętaj jednak, że uprawnienia wydawane są na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej traci swoją ważność po 5 latach od jego wydania.

By przedłużyć termin jego ważności, należy ukończyć szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych. Kurs organizowany jest przez ośrodki szkoleniowe wpisane w rejestr Urzedów Wojewódzkich. W uzyskaniu przedłużenia ważności Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej liczy się ukończenie kursu – nie trzeba zadawać egzaminu. Należy jednak wykonać badania lekarskie i psychologiczne. Dopiero po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskiego i psychologicznego można ubiegać się o wpis w prawo jazdy kodu 95.

Kolejne szkolenie okresowe należy ukończyć w ciągu 5 lat od wydania poprzedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Warto podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

Wcale nie trzeba ograniczać się wyłącznie do przewozu rzeczy. Posiadając prawo jazdy kategorii C / C+E można zapisać się na dodatkowe szkolenia, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji. Wszystkie niezbędne uprawnienia pozwalają w dowolny sposób ustalać parametry takie jak cena lawety z Holandii do Polski.

Jedną z opcji jest szkolenie dla kierowców ADR, uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenie podstawowe ADR można już ukończyć z kategorią B prawo jazdy. Kurs składa się z części podstawowej i specjalistycznej. Po zakończeniu szkolenia należy przystąpić do egzaminu w formie testowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzymasz zaświadczenie ADR, które uprawnia do przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne w transporcie krajowym i zagranicznym. Zaświadczenie ADR jest honorowane we wszystkich krajach Europy.

Inną z opcji jest kurs HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy. Posiadanie takiego uprawnienia pozwala na dokonywanie przewozów, a jednocześnie załadunek towarów bez korzystania z dodatkowych urządzeń. Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania niezbędnych uprawnień.