Świat transportu moim okiem

wszędzie na czas

Przegląd uprawnień kierowców lawet

kwi 032020

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Uprawnienia do bycia kierowcą zawodowym umożliwiają zdobycie zatrudnienia w wielu firmach na całym świecie. Branża transportowa jest powiązana ściśle z logistyką i spedycją. Jednak aby te uprawnienia zdobyć, należy odbyć szereg szkoleń, kursów i zdać niezbędne egzaminy.

Rzeczą oczywistą i podstawową jest jednak zdobycia prawa jazdy i od tego dokumentu należy zawsze zacząć przygodę.

undefined

 

Kategoria B

Otrzymanie prawa jazdy kategorii B jest w zasadzie łatwe, wystarczy zapisać się na kurs prawa jazdy oraz przystąpić do egzaminu. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia (istnieje również możliwość zapisania się na kurs na 3 miesiące przed 18 urodzinami) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami osobowymi, wydane przez odpowiedniego lekarza orzecznika.

Dopiero po ukończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu. Test - czyli część teoretyczna to pierwszy krok egzaminacyjny. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku tegoż testu można przystąpić do części praktycznej czyli manewrów na specjalnie przygotowanym placu oraz jazdy po mieście. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na otrzymanie uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi.

Kategoria C / C+E

Następnym etapem na drodze kariery jest pozyskanie prawa jazdy kategorii C. Aby w ogóle móc zapisać się na szkolenie, które przygotuje do egzaminu na prawo jazdy kat. C, trzeba najpierw udać się do wydziału komunikacji i uzyskać profil kandydata na kierowcę.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 21 roku życia, ewentualnie 18, ale tylko jeżeli kursant uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej 280h, przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kategorii C lub CE). Niezbędne jest także posiadanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Ich celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi.

Po ukończeniu kursu należy zdać egzamin. Najpierw w formie testu, następnie z prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym i na placu manewrowym. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminacyjnego uprawnia do odebrania prawa jazdy kategorii C.

Do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E należy przystąpić dopiero po pozytywnym wyniku egzaminu na prawo jazdy kat C. Kurs na prawo jazdy kat C+E składa się wyłącznie z zajęć praktycznych, egzamin również jest tylko w formie praktycznej. Istnieje możliwość organizacji kursu kategorii C i kategorii CE równolegle. Znaczne przyspiesza to czas potrzebny na zdobycie uprawnień.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Jeżeli posiadamy uprawnienia lub dopiero zamierzamy uzyskać prawo jazdy kategorii C/C+E. możemy ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do przewozu rzeczy. W tym celu należy zapisać się na kurs na przewóz rzeczy z zakresu kwalifikacji wstępnej (albo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). Są to szkolenia będące odpowiednikami dawniejszego kursu na przewóz rzeczy.

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E wydane po 10 września 2009 roku, a którzy mają mniej niż 21 lat. Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lat.

Szkolenie w pełnej wersji trwa 280 godzin lekcyjnych, a w wersji przyspieszonej – 140 godzin lekcyjnych. Po zakończeniu kursu każdy z kierowców przystępuje do egzaminu, składającego się z pytań testowych. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na większość pytań gwarantuje uzyskanie pozytywnego wyniku. By uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej o uzyskać wpis kodu 95 do prawo jazdy, koniecznością jest przedłożenie badań lekarskich i psychologicznych, stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku w wydziale komunikacji.
Szkolenie okresowe kierowców

Wraz z uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej i wpisu w prawo jazdy, stajesz się pełnoprawnym kierowcą zawodowym. Pamiętaj jednak, że uprawnienia wydawane są na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej traci swoją ważność po 5 latach od jego wydania.

By przedłużyć termin jego ważności, należy ukończyć szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych. Kurs organizowany jest przez ośrodki szkoleniowe wpisane w rejestr Urzedów Wojewódzkich. W uzyskaniu przedłużenia ważności Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej liczy się ukończenie kursu – nie trzeba zadawać egzaminu. Należy jednak wykonać badania lekarskie i psychologiczne. Dopiero po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskiego i psychologicznego można ubiegać się o wpis w prawo jazdy kodu 95.

Kolejne szkolenie okresowe należy ukończyć w ciągu 5 lat od wydania poprzedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Warto podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

Wcale nie trzeba ograniczać się wyłącznie do przewozu rzeczy. Posiadając prawo jazdy kategorii C / C+E można zapisać się na dodatkowe szkolenia, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji. Wszystkie niezbędne uprawnienia pozwalają w dowolny sposób ustalać parametry takie jak cena lawety z Holandii do Polski.

Jedną z opcji jest szkolenie dla kierowców ADR, uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenie podstawowe ADR można już ukończyć z kategorią B prawo jazdy. Kurs składa się z części podstawowej i specjalistycznej. Po zakończeniu szkolenia należy przystąpić do egzaminu w formie testowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzymasz zaświadczenie ADR, które uprawnia do przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne w transporcie krajowym i zagranicznym. Zaświadczenie ADR jest honorowane we wszystkich krajach Europy.

Inną z opcji jest kurs HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy. Posiadanie takiego uprawnienia pozwala na dokonywanie przewozów, a jednocześnie załadunek towarów bez korzystania z dodatkowych urządzeń. Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania niezbędnych uprawnień.